22 SY 23 novambra 2016 : Atrikasa fanofanana sy fifanakalozana miaraka amin’ny fiaraha-monim-pirenena mahakasika ny tsenam-panjakana eto Madagasikara

bg-image Nivoaka ny 21 Novambra 2016 ao amin'ny Hetsika,

Ao anatin’ny fandaharanasany entina hanatsarana ny fangaraharana sy ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ny sehatra tsy miankina sy ny sehatra ara-panjakana, i Transparency International-Initiative Madagasikara dia mikarakara atrikasa fanofanana sy fifanakalozana eto Madagasikara ny 22 sy ny 23 novambra 2016 ao amin’ny DLC Anosy ( manoloana ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny) eto Antananarivo.

Ny fanadihadiana Kolikoly eny anivon’ny sehatra ara-panjakana eto Antananarivo (Corruption in Antananarivo’s Publics Services-CAPS) notontosain’i Transparency International-Initiative Madagasikara tamin’ny novambra 2014 izay maminavina fa ny roa ampahatelo (68%) n’ireo mpitantana orinasa miditra amin’ny tsenam-panjakana eto Madagasikara dia milaza fa tsy mahitsy ny fomba fizarana ireo tsena eo amin’ny sehatr’asan’izy ireo.

Ny fanadiahadiana 2016 mahakasika ireo tsenam-panjakana notontosain’I Transparency International-Initiative Madagasikara teo anelanelan’ny septambra sy desambra 2015 teo anivon’ny mpitantanana sy tompona orinasa nahazo farafahakeliny tsenam-panjakana iray ny 2013 na 2014, dia milaza kosa fa mba hahazoana antoka ny fahazoana ireo tsenam-panjakana dia mitaky fandoavana ny 25%n’ny lanjan’ilay tsena.

Nandritry ny atrikasa fanofanana sy fifanakalozana natao hoan’ireo fikambanan’ny fiaraha-monim-pirenena, I Transparency International-Initiative Madagascar dia hampiseho ny torolalany vaovao “ Ny « ny rafitry ny lalàna mifehy ny tsenam-panjakana eto Madagasikara ». Ity torolalana ity dia mikendry ny fanamorana ny fahazoan’ny daholobe ny lalàna mifehy ny tsenam-panjakana eto Madagasikara, ny hampiseho ireo fitsipika fototra mifehy ny tsenam-panjakana, indrindra ny fangaraharana, ary koa ny hampatsiahy ireo rafitra hisorohana sy hanasaziana ny kolikoly azo ampiharina, toy ny sazy hoan’ny fandikàn-dalàna sy ny ara-panjakana nohon’ny kolikoly natao mifandray amin’ny tsenam-panjakana.

Ny fikambanan’ny fiarahamonim-pirenena dia hanadihady miaraka amin’ny alalan’ny asa isam-bondrona, ary haka ohatra, ny fanarahan-dalànan’ireo tsenam-panjakana nitranga nandritry ny fikarakarana ny fihaonana an-tampon’ny Frankofonia amin’ny alalan’ny fanadihadiana ireo ohatrana tsenam-panjakana nitranga nandritry ny fikarakarana ny fihaonana an-tampony ny 22 novambra sy ny 23 novambra ny maraina.

Ny fivoriana feno miaraka amin’ireo vokatry ny asan’ireo vondrona sy ny fanambaran’ireo fikambanan’ny fiaraha-monim-pirenena mahakasika ny fangaraharana eo amin’ny fanomezana ireo tsenam-panjakana izay ho atao ny alarobia 23 novambra. Ireo solotenan’ny andrim-panjakana malagasy sy ny mpiara-miasa ara-teknika sy ara-bola dia asaina amin’ny 2 ora hatramin’ny 4 ora.

Ny dikan-teny frantsay sy malagasin’ny torolalana « Ny rafitry ny lalàna mifehy ny tsenam-panjakana eto Madagasikara » ary koa ny fanambaran’ireo fikambanan’ny fiaraha-monim-pirenena mahakasika ny fangaraharana amin’ny fanomezana ireo tsenam-panjakana dia ho apetraka eto amin’ny tranonkala amin’ny faran’ny atrikasa.

Ity atrikasa ity dia atrehana amin’ny alalan’ny fanasana ihany.

Raha mila fanazavana fanampiny, azonao atao ny mifandray amin’i Transparency International-Initiative Madagascar amin’ny communication@transparency.mg na amin’ny +261 (0) 20 22 288 73.