Vokatry ny « appel à manifestation d’intérêt » (AMI) amin’ny fifantenana ireo kaominina mahazo tombontsoa amin’ny tetikasa « Ohatrinona ny tetibolan’ny kaominina misy ahy ? » tontosain’i TI-IM avy amin’ny fanohanana ara-bolan’ny tahirimbola PISCCA an’ny m

bg-image Nivoaka ny 08 Novambra 2016 ao amin'ny

 

Taorian’ny fandinihana ny antonta-taratasim-pisoratana anarana amin’ny AMI nataon’ireo komitin’ny fifantenana eo anivon’i Transparency International-Initiative Madagascar (TI-IM) izay notontosaina tao amin’ny biraon’ny TI-IM ny 20 sy 21 oktobra 2016. 15 ireo kaominina voafantina. Valo (08) amin’ireo kaominina ao amin’ny faritra DIANA ary fito (07) amin’ireo kaominina ao amin’ny faritra BOENY dia hahazo ny fanohanana arateknika amin’ny fitantanam-bola mirindra sy mangarahara ao anatin’ilay tetikasa “Ohatrinona ny tetibolan’ny kaominina misy ahy?”

Ireto kaominina 15 manaraka ireto no voafantin’I TI-IM ho manana finiavana indrindra amin’ny tetikasa sy nahafeno ireo fepetra takian’ny fifantenana. Ireo izay miankina amin’ny fahaiza-mitantana fototra, ny famenoana ireo antonta-taratasim-pisoratana anarana (taratasim-pisoratan’anarana, naoty tapaky ny filankevitra kaominaly ary ny taratasy manaporofo ny finiavana), ny fahamoran’ny fankanesana any amin’ny kaominina ary ny halavirana ara-jeografika.

  1. Lisitr’ireo kaominina voafantina ao amin’ny faritra Boeny:

Filaharana

Kaominina

Distrika

Naoty azo amin’ny 20

1

Ambalakida

Mahajanga II

18

2

Marovoay

Marovoay

16,5

3

Katsepy

Mitsinjo

16

4

Boanamary

Mahajanga II

15,5

5

Belobaka

Mahajanga II

15

6

Manaratsandry

Marovoay

14

7

Mahajamba Usine

Mahajanga II

13

 

 

  1. Lisitr’ireo kaominina voafantina tao amin’ny faritra DIANA:

Filaharana

Kaominina

Distrika

Naoty azo amin’ny 20

1     

Antsaravibe

Ambilobe

16,5

2     

Ambakirano

Ambilobe

16

3      

Antanabe

Ambilobe

16

4       

Ampondralava

Ambilobe

14,5

5       

Anaborano Ifasy

Ambilobe

14

6        

Mahalina

Antsiranana II

14

 7        

Mantaly

Ambilobe

13,5

8        

Andranovondronina

Antsiranana II

12

 

 

Ny kaominina tsy voalahatra ao amin’ireo fafana ireo dia tsy voafantina nohon’ny antony tsy nahatratraran’izy ireo ny fepetra fifantenana sy/na ny tsy fahampian’ny antonta-taratasy. Rah te hahazo fanazavana fanampiny ireo izay nisoratra anarana amin’ny fifantenana ny kaominina dia afaka mandefa fangatahana amin’ny mailaka jremi@transparency.mg ho an’ny faritra DIANA na  srakotomanga@transparency.mg ho an’ny faritra Boeny.